Fuesend mam Jang Linster Orchester

2.03.2008 zu Déifferdéng

3.03.2008 RTL Fuesfiesta zu Echternach

(hannen vu lënks no riets) Bella, Rom, Marion, Laurent, Carole, Ern, Tim, Claude,

(vir vu lënks no riets) Jos, Ern, Al, Sergei, Gast

 

0

 

es zu L